Заўжды пільнуюць нас турботы

RSS Feed
Яшчэ не ацэнена

Глебу Хмялёву
Заўжды пільнуюць нас турботы -
Ды, часам, так, што не ўздыхнуць.
Але вясна знясе гароту,
І ты ўсміхнешся, дружа, потым
Над т ы м імкненнем не задзьмуць
Агонь адносінаў сур'ёзных
Да мітуслівасці жыцця.
Вясна!
Віруюць сок бярозы...
Твой дзень...
Чаканне адкрыцця.