Андрусь Дылюк

RSS Feed

Вясна нам заспаныя вочы расплюшчыць...

Яшчэ не ацэнена

Вясна нам заспаныя вочы расплюшчыць,
але амарокаю зноўку засцеле.
Ды ветрыкам думкі крыху расцярушыць,
якія зімою марознай здранцвелі.

Вірутнаю праўдаю сопат разгоніць
той дзень, што вясновым жыццём каласуе.
Ды немачы й раны нам хутка загоіць
і промні надзеі й святла падаруе.

Усе аўтары