Янка Сіпакоў

RSS Feed

З разамлелых пупышак...

Яшчэ не ацэнена

З разамлелых пупышак
Выпырхнулі неяк раніцою
Мільярды зялёных птушанятак.
Абселі яны галінкі
I залопалі кволенькімі крыльцамі —
Мусіць, хацелі зляцець на зямлю,
Ды збаяліся...
Так і засталіся яны
на дрэвах сядзець да восені
I спяваць сваю зялёную песню...

Усе аўтары