Сяргей Брандт

RSS Feed

АБДЫМКI МАЙСКАГА ВЕЧАРА

Яшчэ не ацэнена

Цеплы майскi вечар неба абдымае,
За ракою вецер на цымбалах грае.
I прыцiхлi ў гнёздах птушкi на яечках,
Пацягнула з леса таемнасцю вечнай.

На вадзе калышацца човен адзiнокi,
Каля млына ў плынi - вiр такi глыбокi.
Плачуць, нiзка сцеляцца, вербачкi зялёныя,
Раздзялiлi берагi iх надоўга з клёнамi.

Пухленькiя хмаркi цень цалуюць горача,
Быццам iз кiшэнi вылецеў анёлачак.
Месячык худзенькi сонна паглядае,
Як у начы нядзельнай зоркi дагараюць.

Серабрыцца вокнамi вёска на ўзгорку,
Зноў туман пральецца каля сада горкiм.
Празвiнiць, схаваецца ў кустах музыка,
Цёплы майскi вечар абдымае цiха.

Сяргей Брандт, 08.05.2013

АДРАДЖЭННЕ

Яшчэ не ацэнена

Некалькi тыдняў дзiвосных
У сонечным прывiтаннi,
Зелянню цешацца вёскi,
Бярозкi на скрыжаваннях.

Яблынь пуховыя хусткi,
Што ўсе сады атрымалi,
Водарам свежым i тлустым
Вецер паўднёвы вiталi.

Птушак палёт ганарлiвы
У сiняве паднябеснай,
Клёкат над дахам буслiны
Туман далiкатна завесiў.

Лесам ды лугам, няйначы,
Прыйшло да зямлі веснавое.
Кнiгаўка нешта не плача
Над чорным успаханым полем.

06.05.2013, Сяргей Брандт

Вясна

Яшчэ не ацэнена

Iз-пад снегу, на ўзлеску,
Паказалiся пралескi.
Першы подых веснавы -
Павадка грымяць званы.

I гамонiць наваколле,
Раўчукi паўсюды ў полi.
Каля лужы стаiць грак -
Гэта вельмi добры знак.

Хвойнiк малады смяецца:
„Зiма доўга не вярнецца!
Прачынайся ўсё ад сна,
Прынясла цяпло вясна!”

Сяргей Брандт, 02.03.2013

Усе аўтары